Întrebări Frecvente

Interpretul este acea persoană care facilitează comunicarea dintre două sau mai multe părţi, redând mesajul din limba sursă în limba ţintă, în condiţii de absolută neutralitate, fără a face omisiuni, adăugiri sau distorsionări cu bună-ştiinţă, respectând codul etic al interpreţilor şi prevederile legale. Interpretul este neutru şi nepărtinitor iar singurul său rol este de a asigura buna funcţionare a comunicării între părţi, în limitele stabilite anterior contractual.

Atunci când doriţi să contractaţi servicii de interpretariat, luaţi în considerare următoarele aspecte:

  1. Tipul interpretariatului (a se vedea Tipuri de interpretariat). Acest lucru determină atât onorariile cât şi condiţiile tehnice care trebuie să fie luate în considerare. În cazul interpretariatului simultan şi în mod ideal şi în cazul celui consecutiv, este nevoie mereu de prezenţa a doi interpreţi, indiferent de durata de desfăşurare.
  2. Intervalul orar (precizarea exactă a intervalului orar este necesară)
  3. Toată documentaţia corespunzătoare trebuie să fie pusă la dispoziţia interpreţilor în timp util. Acest lucru are loc, de preferinţă, cu cel puţin o săptămână înainte de eveniment. Orice alte date furnizate (tematica evenimentului, numele vorbitorilor/participanţilor, funcţia acestora etc.) recomandări sau indicaţii referitoare la terminologia agreată sunt de asemenea utile. Interpreții garantează menținerea confidentialității materialelor și informatiilor primite.
  4. Modificările majore sau contramandările vor fi comunicate cu cel puţin 48 de ore înainte de eveniment.
  5. În cazul în care interpretariatul este contramandat chiar în ziua începerii evenimentului, beneficiarul/organizatorul se obligă să achite interpretului/interpreţilor 100% din valoarea onorariului convenit.
  6. În cazul sesiunilor de interpretariat desfăşurate în afara Bucureştiului sau în străinătate, beneficiarul/organizatorul se obligă să asigure costurile de transport, cazare şi masă sau să pună la dispoziţie sumele necesare pentru achitarea acestora.

 

Prin contractarea echipei noastre, beneficiarul îşi asumă respectarea condiţiilor menţionate anterior.