Redarea are loc concomitent

Interpretarea Simultană

În interpretariatul simultan, redarea în limba ţintă are loc concomitent cu mesajul în limba sursă. Interpretul va reda mesajul la microfon dintr-o cabină etanşă fonic, auzind în căşti ceea ce se comunică în sală. Acest tip de interpretariat este foarte solicitant şi implică întotdeauna prezenţa a doi interpreţi, care iau locul unul celuilalt după anumite intervale de timp, pe care şi le stabilesc de comun acord. Întrucât condiţiile de lucru sunt solicitante şi necesită o bună colaborare, este ideal ca interpreţii din cabină să se cunoască şi să fi lucrat anterior împreună. De aceea, recomandăm ca atunci când contractaţi servicii de interpretariat simultan să lăsaţi la latitudinea primului interpret contactat alegerea celui de-al doilea.