Redarea mesajului se va face indirect

Interpretarea Relais

Modul relais presupune existenţa a cel puţin trei limbi de lucru şi în consecinţă a cel puţin două cabine de interpreţi. Redarea mesajului se va face indirect, prin preluarea traducerii de la cabina principală, denumită şi cabină „pilot” şi apoi transmis mai departe ascultătorilor. Cabina pilot se poate schimba în funcţie de limba de lucru din sală.