Interpretariat simultan fără echipament

Interpretarea Chouchotage

Termenul de chouchotage provine din franceză şi înseamnă „a şopti”. În practică, chuchotage-ul înseamnă un interpretariat simultan fără echipament tehnic, interpretul şoptind la urechea ascultătorului mesajul transmis de vorbitor. Acest tip de interpretariat este extrem de solicitant, întrucât atât interpretul cât şi ascultătorul nu sunt protejaţi de zgomotele de fond din sală. Astfel, chuchotage-ul este de fapt un rezumat al ideilor transmise de către vorbitor. Numărul ascultătorilor se reduce la una maxim trei persoane care trebuie să se poziţioneze relativ departe de vorbitor şi de restul publicului, pentru a nu interfera cu aceştia. Este necesară prezenţa doi interpreți pentru fiecare grup de ascultători.